عضویت در 1 تا 100

. موبایل الزامی است.(دقیقا یازده رقم)
. کد ملی الزامی است.(دقیقا ده رقم)
.ایمیل الزامی است.
. رمز عبور باید حداقل 8 کاراکتر که شامل اعداد و حداقل یک حرف بزرگ و یک حرف کوجک انگلیسی باشد